Read the Official Description

Hydrogeologer har stor etterspørsel i ulike sektorer, inkludert gruvedrift, infrastruktur, konstruksjon, grunnvann, ingeniørfag mv. Kurset er utformet for personell fra relaterte sektorer som ønsker å øke sin kunnskap og kvalifikasjon til å fungere som kvalifisert hydrogeolog.

Studiemateriellet sendes til studentene en gang etter hastighet-post / kurir. Oppgavene knyttet til studiemateriell vil bli sendt, ferdigstillet og sendt tilbake av kandidaten innen den fastsatte tidsperioden.

Kvalifisering: Graduate med vitenskapsdisiplin, enten å ha geologi eller fysikk som en av fagene. Nyutdannede med andre spesialiserte kvalifikasjoner knyttet til vann sektor kan også søke og deres kvalifikasjon vil bli underlagt godkjenning fra instituttet.

Varighet: 6 måneder (online / fjernundervisning); tilbys i januar, april, juli

Programkomponenter: Introduksjon til Hydrogeologi, grunnvannssystem og geologiske prosesser, Hydraulisk hode, Porøsitet, Vanninnhold, Hydraulisk ledningsevne, Spesifikk, Lagring, Spesifikk utbytte og akvatisk system, Vannnivåovervåking og hydrograph-preparater, Hydrogeologiske undersøkelser for borebrønnboring i forskjellige hydrogeologiske Terreng, Bestemmelse av akvifers parametere, Kvaliteten på grunnvann og forurensningstransportegenskaper, Styrende ligninger og Beregning av grunnvannstrøm, Kort om numerisk grunnvannsmodell, Kort om analyse av grunnvannsmodellering, Hydrogeologiske undersøkelser for valg av kunstige oppladningssteder, grunnvannsberegninger, grunnvann og tilhørende Geotekniske problemer.

Program taught in:
Engelsk

See 5 more programs offered by AF Academy »

Last updated April 28, 2018
Dette kurset er Nettstudie
Startdato
April 2019
Juli 2019
Duration
6 måneder
Deltid
Pris
850 USD
Samlet gebyr for indiske statsborgere. Utenlandske statsborgere i USD ($): 850.
Deadline
By locations
By date
Startdato
April 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juli 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Jan. 2020
Sluttdato
Application deadline

April 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Juli 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Okt. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato

Jan. 2020

Location
Application deadline
Sluttdato