Bli en FELASA-godkjent utpekt veterinær

LabVet Europe-programmet kvalifiserer deg til å jobbe som utpekt laboratoriedyrdyrlege i samsvar med EU-direktiv 2010 om produksjon av dyr som brukes til vitenskapelige formål, tidligere kjent som FELASA-kategori D.

LabVet-programmet er et 100% online program designet for å gi laboratoriedyrdyrlæger kunnskap og ferdigheter som trengs i ditt daglige arbeid som utpekt veterinær.

"Vårt mål er å tilby et program på høyt nivå, høy kvalitet og enkel tilgang til utpekte veterinærer over hele verden"

Programleder, professor Axel Kornerup

Kursmoduler

Labvet Europe-programmet består av 6-kurssmoduler. Hver av dem gir et unikt perspektiv på laboratoriedyrforskning. Kombinert gir disse kursene deg ferdighetene til å bli en dyktig utpekt veterinær. Alle kurs er undervist på engelsk.

De 6 modulene er

 • Modul 1 - Lov og veterinærkommunikasjon
 • Modul 2 - Etikk, dyrevelferd, og de tre Rs
 • Modul 3A - Dyreomsorg, ledelse og veterinær kommunikasjon
 • Modul 3B - Helse
 • Modul 3C - Genetikk og avl
 • Modul 4 - Anestesi, analgesi, kirurgi
 • Modul 5 - DV-rollens rolle i modellering av menneskers sykdom hos dyr
 • Modul 6 - Introduksjon til lokalsamfunnet

undervisning

Dette online læringsprogrammet gjør det mulig for deg å få tilgang til vår kunnskap og undervisning uansett hvor du er og når det er praktisk for deg.

Under en modul finner du relevante tekster, videoer og lydfiler på LabVet Europe e-læringsplattform. I tillegg vil du bli bedt om å delta i en rekke onlineaktiviteter som diskusjoner og online selvtesting.

Programmet er ferdig med en avsluttende skriftlig og muntlig prøve.

En deltidsstudie designet for å passe til profesjonelle fagfolk med heltidsjobber. LabVet-programmet er 6 måneder fulltidsstudie. Du har opptil 6 år fra dagen du er innlagt for å fullføre programmet.

sertifisering

Få offisiell dokumentasjon for dine kompetanser

LabVet Europe-programmet er akkreditert av Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). FELASA er en anerkjent europeisk ikke-statlig organisasjon som - blant en rekke forskjellige oppgaver - sertifiserer institusjoner som ønsker å trene dyreforsøksmedarbeidere. FELASA akkreditering er høyt anerkjent i alle EU-medlemsland og utover.

Med et sertifikat fra LabVet Europe-programmet har du offisiell dokumentasjon for dine kompetanser og oppfyller de europeiske kravene til utpekte veterinærer som angitt i EU-direktiv 2010/63 / EU, artikkel nr. 25:

"Medlemsstatene skal sørge for at hver avler, leverandør og bruker har en utpekt veterinær med kompetanse innen laboratoriedyrmedisin eller en kvalifisert faglig ekspert der det er mer hensiktsmessig, med rådgivende oppgaver i forhold til trivsel og behandling av dyrene ”

Hovedfordeler

For laboratoriedyrdyrdyrere som arbeider i et ikke-europeisk laboratorium, vil dyresentrasertifisering på europeisk nivå være en betydelig del av å oppfylle kravene fra europeiske selskaper, når de jobber med disse anleggene og fra europeiske tidsskrifter, da publisering av arbeid ble utført på anleggene .

Du vil få inngangsnivået for en utpekt veterinær (DV) som beskrevet i Direktiv 2010/63 / EU og "Arbeidsdokument om utvikling av et felles utdannings- og opplæringsramme for å oppfylle kravene i direktivet" av 19-20 Februar 2014.

Adgang

Opptakskriterier for LabVet Europe

 • En grad i Veterinærmedisin / Doktor i Veterinærmedisin (DVM) eller tilsvarende;
 • Laboratoriedyrfag EU-funksjon ABD eller annen FELASA kategori C-ekvivalent;
 • Minst to års relevant arbeidserfaring; og
 • Ferdighet på engelsk

Laboratoriedyrfag EU-funksjon ABD

EU-funksjonen ABD-kurset kvalifiserer deg til å jobbe uavhengig med laboratoriedyr i samsvar med EU-direktiv 2010/63 / EU artikkel 23.2, tidligere kjent som FELASA kategori C.

Kurset gir praktisk og teoretisk introduksjon til håndtering, boliger og bruk av laboratoriedyr og hvordan man erstatter, forbedrer og reduserer bruken av levende dyr til forskning. Følgende funksjoner er dekket: A) Utførelse av prosedyrer på dyr; B) Prosjektering av prosesser og prosjekter; og D) Euthanize dyr.

EU-funksjonen ABD-kurset krever et kort besøk til Danmark.

Pris

 • € 3.500 for LabVet Europe
 • € 5000 for Labvet Europe, inkludert EU Funksjon ABD kurs

Søknadsprosess

Fyll ut søknadsskjemaet via LabVet Europe, www.labveteurope.ku.dk, og husk den nødvendige dokumentasjonen.

Når du er tatt opp og vi har mottatt din betaling, får du tilgang til læringsplattformen.

 • TYPE: Fortsatt faglig utvikling
 • STED: Online læring
 • VARIGHET: 6 måneder til 6 års deltidsstudie (LabVet-programmet er ½ års heltidsstudie)
 • Språk Engelsk
 • CERTIFIKASJON: Sertifisert som utnevnt veterinær av Sammenslutningen av europeiske laboratorie dyrevitenskapsforeninger (FELASA). Utdannet fra University of Copenhagen .
 • DELTAGERE: Dyrdyrlæger
 • Innlevering: Kontinuerlig
 • YTTERLIGERE INFO: www.labveteurope.ku.dk

Varighet og pris

Startdato: Åpne påmelding

Varighet: Deltidsprogram som skal fullføres innen 6 år (tilsvarer 6 måneder på heltid).

Pris: € 3.500 for LabVet Europe eller € 5000 for Labvet Europe, inkludert EU Funksjon ABD kurs.

Frist: Kontinuerlig opptak og fullføring

Program undervist i:
 • Engelsk
Sist oppdatert Juni 17, 2019
Dette kurset er Nettstudier
Startdato
Åpne påmelding
Duration
6 måneder
Deltid
Heltid studier
Pris
3,500 EUR
€ 3.500 for LabVet Europe eller € 5000 for Labvet Europe, inkludert EU Funksjon A / B / D kurs
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist

Åpne påmelding

Location
Søknadsfrist
Sluttdato