Read the Official Description

Det elektroniske utdanningsprogrammet for den kompetente utpekte veterinæren i laboratoriedyrfasilitetene

Labvet Europe-programmet tar sikte på å kvalifisere utpekte dyredyrspersoner til det nivået som kreves i EU-direktivet fra 2010 om beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål og det etterfølgende veiledningspapiret. Det skal ses som en fortsettelse av kompetansen som er oppnådd ved å følge de tidligere FELASA-kategori D-programmene, men det er utelukkende dedikert til de tusenvis av dyrlæger som jobber over hele verden som utpekte dyredyrsdyrdyr.

Programmet er 100% online, og det er akkreditert av Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Det er strukturert for å tilby deg kunnskaper og ferdigheter du kan bruke i ditt daglige arbeid som utpekt veterinær.

"Vårt mål er å tilby et program på høyt nivå, høy kvalitet og enkel tilgang til utpekte veterinærer over hele verden"

Programleder professor Axel Kornerup

Programmet er bygget opp rundt undervisning og ressurser, sertifisering og labvet fellesskapet. Studenter som er innmeldt i programmet vil etter ferdigstillelse få et sertifikat fra FELASA og få tilgang til European LabVet Community.

Undervisning og ressurser

Ved å registrere deg i Labvet Europes onlineprogram får du tilgang til relevante ressurser og undervisningsmaterialer for utpekte veterinærer. Programmet er basert på online læring som gjør det mulig for deg å få tilgang til vår kunnskap og undervisning uansett hvor du er i verden og når det er praktisk for deg.

Vår online plattform og materiale er bygget på vår lange erfaring med å utvikle online læring og bruker den nyeste e-læring og interaktiv teknologi. Under en modul finner du relevante tekster, videoer og lydfiler på LabVet Europe e-læringsplattform. I tillegg vil du bli bedt om å delta i en rekke onlineaktiviteter som diskusjoner og online selvtesting. Programmet avsluttes med en endelig skriftlig og muntlig prøve.

kurs

Labvet Europe-programmet består av 6 moduler, og hver av dem gir et unikt perspektiv på laboratoriedyrforskning. Kombinert utdanner de deltakerne til å bli en dyktig utpekt veterinær. De 5 modulene er:

 1. Modul 1 - Lov og veterinærkommunikasjon
 2. Modul 2 - Etikk, dyrevelferd, og de tre Rs
 3. Modul 3 A - Dyrpleie, ledelse og veterinær kommunikasjon
 4. Modul 3 B - Helse
 5. Modul 3 C - Genetikk og avl
 6. Modul 4 - Anestesi, analgesi, kirurgi
 7. Modul 5 - DV-rollens rolle i modellering av menneskers sykdom hos dyr
 8. Modul 6 - Introduksjon til lokalsamfunnet

sertifisering

Bli en FELASA-godkjent utpekt veterinær gjennom Labvet Europe

LabVet Europe-programmet er sertifisert av FELASA for å trene utnevnte veterinærer (FELASA Kategori D). FELASA er en europeisk anerkjent ngo-organisasjon som blant en rekke ulike oppgaver sertifiserer institusjoner som ønsker å trene dyreforsøkstjenester. FELASA akkreditering er høyt anerkjent i alle EU-medlemsland og utover.

For veterinærer fra laboratoriedyr som arbeider i et ikke-europeisk laboratorium, vil dyrets sertifisering på europeisk nivå være en betydelig del av å oppfylle kravene fra europeiske selskaper, når de arbeider med disse anleggene og fra europeiske tidsskrifter, når de publiserer arbeid som gjennomføres i anleggene.

Med et sertifikat fra LabVet Europe-programmet har du offisiell dokumentasjon for dine kompetanser og oppfyller de europeiske kravene til utpekte veterinærer som angitt i EU-direktiv 2010/63 / EU, artikkel nr. 25:

"Medlemsstatene skal sørge for at hver avler, leverandør og bruker har en utpekt veterinær med kompetanse innen laboratoriedyrmedisin eller en kvalifisert faglig ekspert der det er mer hensiktsmessig, med rådgivende oppgaver i forhold til trivsel og behandling av dyrene"

Læringsutbytte for LabVet Europe

kompetanse

Etter å ha gjennomført programmet er læreren på

 • Innstigningsnivået for en utpekt veterinær (DV) som beskrevet i direktivet 2010/63 / EU og "Arbeidsdokument om utbygging av felles rammevilkår for opplæring og opplæring for å oppfylle kravene i direktivet" 19-20 februar 2014.

Forutsatt kunnskap

Ved innskriving i programmet antas det at studenten har kvalifikasjoner som tilsvarer den gamle FELASA-kategorien C eller den nye EU-funksjonen A / B / D.

Kunnskap

Etter å ha gjennomført studiet kjenner læreren:

 • Forskjellige etiske syn på dyreforsøk, inkludert prinsippene for tre Rs, samt prinsipper for god dyrevelferd og vitenskap
 • Prinsipper for laboratorieavl inkludert kaging systemer, miljøforhold, berikelse, hygiene og arbeidsmiljø
 • Viktige biologiske egenskaper av relevante arter og deres betydning for omsorg og bruk
 • Prinsipper for modellering av menneskers sykdom hos dyr, inkludert metoder for utforming av prosedyrer og prosjekter, for opprettelse og bruk av genetisk endrede dyr, og for eksperimentell kirurgi.

ferdigheter

Etter å ha gjennomført studiet kan læreren:

 • Finn de nødvendige informasjonskildene for å utføre oppgavene til DV
 • Drep de relevante dyrene med høyeste respekt for både vitenskapelige resultater og dyrevelferd
 • Lag rutinemessige husbesøk, skade- og fordelingsanalyse, helseovervåking, strategier for biosikkerhet og sykdomsutbrudd, anestesi og smertelindring, og knytte det til vitenskapelig utfall og velferd i dyreforsøk
 • Bruk internasjonale retningslinjer for nomenklatur for genetiske varianter av laboratoriedyr
 • Oppsummer de lovbestemte plikter og faglige krav til DV i forhold til personalets samspill, dyrevelferdsorganet, bruk av medisin, import og eksport og transport av laboratoriedyr, bruk av genetisk endrede dyr og implementering av de tre Rs
 • Forklar viktigheten av god dyrehelse og velferd, og behovet for en omsorgskultur og god vitenskap

Adgang

Du kan søke om tilgang til LabVet Europe eller til LabVet Europe, inkludert funksjonen ABD-kurs.

Søknadsprosess

Fullfør søknadsskjemaet med nødvendig dokumentasjon.

Vi behandler søknaden din for å sikre at du oppfyller opptakskriteriene.

Hvis du oppfyller søknadskriteriene, vil du motta et opptaksbrev og en faktura.

Når vi har mottatt din betaling, får du tilgang til læringsplattformen.

Søk om å bli en deltaker i LabVet Europe for € 3.500.

Søk om Labvet Europe, inkludert funksjon ABD-sertifisering for € 5000.

Program taught in:
Engelsk
Last updated February 12, 2019
Dette kurset er Nettstudie
Startdato
Open Enrollment
Duration
6 måneder
Heltid studier
Pris
3,500 EUR
Søk om å bli en deltaker i LabVet Europe for € 3.500. Søk på hele kurset Søk på Labvet Europe, inkludert funksjon ABD-sertifisering for € 5000.
Deadline
By locations
By date
Startdato
Open Enrollment
Sluttdato
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Sluttdato