Master eksperter på konfliktløsning

Generelt

Programbeskrivelse

Master Expert in Conflict Resolution

&nbsp

Master Expert in Conflict Resolution består av to titler i én akkreditering. Disse titlene er rettet mot to komplementære områder og summativ på nivå av kunnskap, som klart manifestere en høy grad av spesialisering.

&nbsp

&nbsp

INNHOLD:

&nbsp

TITTEL: EXPERT i mekling

&nbsp

1. Innvandring. SOSIALE PROBLEMER
- Innvandring som en strukturell prosess gjennom historien
- Konseptet med statsborgerskap og nasjonalitet
- Loven mot utlendinger
- Aliens og kulturell pluralisme
- Aliens og velferdsstat
- Sosiokulturelle kjennetegn av innvandrerbefolkningen. Papers

&nbsp

2. FARM FORVALTNING AV flerkulturelle
- Den migrasjon
- Behandling av forskjellen i selskapet
- Kultur og interkulturelle relasjoner. Keys til deres gård ledelse
- Interkulturell kompetanse som profesjonell ekspertise
- Interkulturell opplæring gård

&nbsp

3. ANIMASJON sosio-PROFESSIONAL
- Sosiokulturelle Animasjon
- Deltakelse
- Sosio-profesjonelle
- Prosjekt Orla

&nbsp

4. Arbeidsmarked
- Retningslinjer for sysselsetting og opplæring
- Egenskapene til arbeidslivet i vårt land på slutten av det tjuende århundre, i forhold til nye teknologier og kilder til sysselsetting i favør av ny

&nbsp

5. PROFESJONELL ORIENTERING
- Definer hva som menes med yrkesorientering, hvordan å organisere denne prosessen, hvilken metode å bruke, hva slags kunder bruker tjenestene til orientering, og analyserer kjennetegn ved disse kollektive

&nbsp

Seks. Sysselsettingsevne
- Prosessen med faglig integrasjon
- Aktiv arbeidsmarkedspolitikk, rettet mot både bedriften opprettelse og yrkesopplæring for å fremme sysselsetting og inkludering

&nbsp

&nbsp

TITTEL: Master i SOSIALE MEKLING

&nbsp

7. KONFLIKT FOREBYGGING
- Konsept og typer av konflikter
- Strategi for forebygging av konflikter

&nbsp

8. KLAGE
- Samle materialer for å forstå konflikten
- Analysere konflikten. Helhetlig og spesifikke
- Den alternative metoder for tvisteløsning
- Mekling

&nbsp

9. EVALUERING av mekling
- Evaluering som en strategi for å effektivisere prosesser og mekling programmer
- Konsept, målsettinger og funksjoner
- Prospekter og tilnærminger til evaluering
- Planlegging og utvikling av evaluering
- Evalueringsrapporten
- Kjennetegn, struktur og mål
- Evaluering av vurderingen. Forbedring av måling prosesser

&nbsp

10. Mekling i UTDANNINGSFORUM sammenhenger
- Samlivet skolen
- Mekling skole: Key Concepts
- Konflikten i skolen. Forebygging og løsning av konflikter
- Ferdigheter og teknikker for mekling
- Mekleren
- Fordeler med skolemekling

&nbsp

11. FAMILIE MEKLING
- Bakgrunn av familie mekling
- Konseptet med familien mekling
- Modeller for inngrep i meklingen
- Rollen til megler
- Stadier av mekling
- Juridiske rammer. Mekling program for separasjon og skilsmisse
- Paret og mekling

&nbsp

12. Juvenile MEKLING
- Profilen til unge megler
- Forskjeller med resten av fagfolk som arbeider med ungdom
- Unge folk på den sosiale scene
- Unge folk på scenen av konflikten

&nbsp

13. FELLESSKAP MEKLING
- Sosial og Community Mekling
- Nettsamfunnet Mekling som metode
- Analyse av den kommunale virkeligheten
- Utvikling og fellesskap kulminasjonen av prosessen med mekling
- Bruksområder
- Evaluering av Fellesskapets Mekling

&nbsp

14. MEKLING
- Introduksjon. Interkulturell Mekling
- Profilen til den interkulturelle megler
- Omfang av interkulturell mekling

&nbsp

15. MEKLING: verktøy og teknikker
- Interkulturell mekling
- Øv på interkulturell mekling
- Mekleren i meklingen prosessen: trinn og anbefalinger
- Modeller for interkulturell mekling
- Verktøy

Sist oppdatert sep. 2011

Om skolen

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sc ... Les mer

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sciences.Since 2000 the same group of professionals who originally founded the firm, still develops interventions in our specialization fields (local development, social mediation, international cooperation, socio-cultural animation, relaxation and free time, education, new fields of employment, social intervention). Minimér