Master Expert på sysselsetting og sosiale Mekling

&nbsp

Master Expert i sysselsetting og sosiale Mekling består av to titler i én akkreditering (Expert, Master). Disse titlene refererer til to komplementære fagområder som kan oppnå en høy grad av spesialisering.

&nbsp

&nbsp

INNHOLD:

&nbsp

TITTEL: Expert i SOSIALE MEKLING

&nbsp

1. KONFLIKT FOREBYGGING
- Konsept og typer av konflikter
- Strategi for forebygging av konflikter

&nbsp

2. KLAGE
- Samle materialer for å forstå konflikten
- Analysere konflikten. Helhetlig og spesifikke
- Den alternative metoder for tvisteløsning
- Mekling

&nbsp

3. SOSIAL-OG FELLESSKAP MEKLING
- Sosial og Community Mekling
- Nettsamfunnet Mekling som metode
- Analyse av den kommunale virkeligheten
- Utvikling og fellesskap kulminasjonen av prosessen med mekling
- Bruksområder
- Evaluering av Fellesskapets Mekling

&nbsp

4. MEKLING: verktøy og teknikker
- Interkulturell mekling
- Øv på interkulturell mekling
- Mekleren i meklingen prosessen: trinn og anbefalinger
- Modeller for interkulturell mekling
- Verktøy

&nbsp

5. FARM FORVALTNING AV flerkulturelle
- Den migrasjon
- Behandling av forskjellen i selskapet
- Kultur og interkulturelle relasjoner. Keys til deres gård ledelse
- Interkulturell kompetanse som profesjonell ekspertise
- Interkulturell opplæring gård

&nbsp

Seks. EVALUERING av mekling
- Evaluering som en strategi for å effektivisere prosesser og mekling programmer
- Konsept, målsettinger og funksjoner
- Prospekter og tilnærminger til evaluering
- Planlegging og utvikling av evaluering
- Evalueringsrapporten
- Kjennetegn, struktur og mål
- Evaluering av vurderingen. Forbedring av måling prosesser

&nbsp

&nbsp

TITTEL: MASTER I treningsmodus for sysselsetting og menneskelige ressurser

&nbsp

7. Arbeidsmarked
- Retningslinjer for sysselsetting og opplæring
- Egenskapene til arbeidslivet i vårt land på slutten av det tjuende århundre, i forhold til nye teknologier og kilder til sysselsetting i favør av ny

&nbsp

8. PSYKOLOGI arbeidsledighet
- Psykologiske teorier som lenker Arbeiderpartiet og psykisk helse
- Tilnærminger til å bli vedtatt av psykososiale intervensjonsprogrammer som reduserer effekten av arbeidsledighet

&nbsp

9. PROFESJONELL ORIENTERING
- Definer hva som menes med yrkesorientering, hvordan å organisere denne prosessen, hvilken metode å bruke, hva slags kunder bruker tjenestene til orientering, og analyserer kjennetegn ved disse kollektive


10. Sysselsettingsevne
- Prosessen med faglig integrasjon
- Aktiv arbeidsmarkedspolitikk, rettet mot både bedriften opprettelse og yrkesopplæring for å fremme sysselsetting og inkludering


11. TEKNISKE UNDERSØKELSER AV SOSIAL
- Verktøy og metodikk som letter analyse av virkeligheten
i etterforskningen handling

&nbsp

12. Byggeprosjekter
- Nivåer av planlegging: plan, program, prosjekt
- Nivåene av prosjekter
- Faser av et prosjekt
- Elementer av et prosjekt
- Kvaliteten på prosjektene. Guide til handling

&nbsp

13. NYE ØKONOMI
- Økonomi
- Økonomi og miljø
- Ny økonomi
- Den nye felt av arbeidsforholdet

&nbsp

14. OPPLÆRING FOR MENNESKELIGE RESSURSER
- Viktigheten av opplæring i bedrifter; Funksjoner av opplæringen;
Kjennetegn på trening, du kan lage oppgaver;
Videreutdanning

&nbsp

15. Grunnleggende egenskapene og funksjonene AV TRAINER
- Process Management Training
- De trener som analytiker behov
- De trener som en planlegger: opplæringsplaner
- De trener som en rettesnor for utviklingen av yrket
- De trener som en evaluator av sine interne programmer

&nbsp

16. HVORDAN å tegne og UTVIKLE OPPLÆRING
- Undervisning, undervisning, pensum og opplæring
- Konseptualisering og karakterisering av pensum
- Den nærmer seg, typer og elementer av pensum
- Den design, utvikling og evaluering av pensum
- Mål og innhold
- Metodikk og aktiviteter
- Læring ressurser
- Tid og organisering
- Space og grupperinger

&nbsp

1 7. UNDERVISNING materialer og ressurser
- Tilnærming til bruk av ny teknologi i yrkesopplæring
- Nye teknologiske verktøy brukes til yrkesopplæring: Internett
- Datamaskinen-assistert undervisning: interaktivitet

&nbsp

18 år. EVALUERING av opplæring og faglig kompetanse
- Approach fullt evaluering
- Verdivurdering tilnærming av trening, undervisning og pensum
- Vurdering av opplæringsbehov
- Evaluering av opplæringen
- Evaluering av trening resultater
- Konsekvensvurderinger av trening

&nbsp

19. Planlegging og utvikling av profesjonell praksis
- Lovverket som regulerer faglig praksis
- Funksjoner av professor-veileder til sentrum
- Funksjoner av veilederen i bedriften
- Planleggingen av profesjonelle praksis
- Evalueringen og overvåking av profesjonelle praksis

Se 23 flere kurs fra Divulgazione Dinamica »

Dette kurset er Nettstudier
Startdato
sep. 2019
Duration
900 timer
Deltid
Pris
1,920 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato