Master ekspert på sysselsetting og sosial mekling

Generelt

Programbeskrivelse

Master Expert på sysselsetting og sosiale Mekling

&nbsp

Master Expert i sysselsetting og sosiale Mekling består av to titler i én akkreditering (Expert, Master). Disse titlene refererer til to komplementære fagområder som kan oppnå en høy grad av spesialisering.

&nbsp

&nbsp

INNHOLD:

&nbsp

TITTEL: Expert i SOSIALE MEKLING

&nbsp

1. KONFLIKT FOREBYGGING
- Konsept og typer av konflikter
- Strategi for forebygging av konflikter

&nbsp

2. KLAGE
- Samle materialer for å forstå konflikten
- Analysere konflikten. Helhetlig og spesifikke
- Den alternative metoder for tvisteløsning
- Mekling

&nbsp

3. SOSIAL-OG FELLESSKAP MEKLING
- Sosial og Community Mekling
- Nettsamfunnet Mekling som metode
- Analyse av den kommunale virkeligheten
- Utvikling og fellesskap kulminasjonen av prosessen med mekling
- Bruksområder
- Evaluering av Fellesskapets Mekling

&nbsp

4. MEKLING: verktøy og teknikker
- Interkulturell mekling
- Øv på interkulturell mekling
- Mekleren i meklingen prosessen: trinn og anbefalinger
- Modeller for interkulturell mekling
- Verktøy

&nbsp

5. FARM FORVALTNING AV flerkulturelle
- Den migrasjon
- Behandling av forskjellen i selskapet
- Kultur og interkulturelle relasjoner. Keys til deres gård ledelse
- Interkulturell kompetanse som profesjonell ekspertise
- Interkulturell opplæring gård

&nbsp

Seks. EVALUERING av mekling
- Evaluering som en strategi for å effektivisere prosesser og mekling programmer
- Konsept, målsettinger og funksjoner
- Prospekter og tilnærminger til evaluering
- Planlegging og utvikling av evaluering
- Evalueringsrapporten
- Kjennetegn, struktur og mål
- Evaluering av vurderingen. Forbedring av måling prosesser

&nbsp

&nbsp

TITTEL: MASTER I treningsmodus for sysselsetting og menneskelige ressurser

&nbsp

7. Arbeidsmarked
- Retningslinjer for sysselsetting og opplæring
- Egenskapene til arbeidslivet i vårt land på slutten av det tjuende århundre, i forhold til nye teknologier og kilder til sysselsetting i favør av ny

&nbsp

8. PSYKOLOGI arbeidsledighet
- Psykologiske teorier som lenker Arbeiderpartiet og psykisk helse
- Tilnærminger til å bli vedtatt av psykososiale intervensjonsprogrammer som reduserer effekten av arbeidsledighet

&nbsp

9. PROFESJONELL ORIENTERING
- Definer hva som menes med yrkesorientering, hvordan å organisere denne prosessen, hvilken metode å bruke, hva slags kunder bruker tjenestene til orientering, og analyserer kjennetegn ved disse kollektive


10. Sysselsettingsevne
- Prosessen med faglig integrasjon
- Aktiv arbeidsmarkedspolitikk, rettet mot både bedriften opprettelse og yrkesopplæring for å fremme sysselsetting og inkludering


11. TEKNISKE UNDERSØKELSER AV SOSIAL
- Verktøy og metodikk som letter analyse av virkeligheten
i etterforskningen handling

&nbsp

12. Byggeprosjekter
- Nivåer av planlegging: plan, program, prosjekt
- Nivåene av prosjekter
- Faser av et prosjekt
- Elementer av et prosjekt
- Kvaliteten på prosjektene. Guide til handling

&nbsp

13. NYE ØKONOMI
- Økonomi
- Økonomi og miljø
- Ny økonomi
- Den nye felt av arbeidsforholdet

&nbsp

14. OPPLÆRING FOR MENNESKELIGE RESSURSER
- Viktigheten av opplæring i bedrifter; Funksjoner av opplæringen;
Kjennetegn på trening, du kan lage oppgaver;
Videreutdanning

&nbsp

15. Grunnleggende egenskapene og funksjonene AV TRAINER
- Process Management Training
- De trener som analytiker behov
- De trener som en planlegger: opplæringsplaner
- De trener som en rettesnor for utviklingen av yrket
- De trener som en evaluator av sine interne programmer

&nbsp

16. HVORDAN å tegne og UTVIKLE OPPLÆRING
- Undervisning, undervisning, pensum og opplæring
- Konseptualisering og karakterisering av pensum
- Den nærmer seg, typer og elementer av pensum
- Den design, utvikling og evaluering av pensum
- Mål og innhold
- Metodikk og aktiviteter
- Læring ressurser
- Tid og organisering
- Space og grupperinger

&nbsp

1 7. UNDERVISNING materialer og ressurser
- Tilnærming til bruk av ny teknologi i yrkesopplæring
- Nye teknologiske verktøy brukes til yrkesopplæring: Internett
- Datamaskinen-assistert undervisning: interaktivitet

&nbsp

18 år. EVALUERING av opplæring og faglig kompetanse
- Approach fullt evaluering
- Verdivurdering tilnærming av trening, undervisning og pensum
- Vurdering av opplæringsbehov
- Evaluering av opplæringen
- Evaluering av trening resultater
- Konsekvensvurderinger av trening

&nbsp

19. Planlegging og utvikling av profesjonell praksis
- Lovverket som regulerer faglig praksis
- Funksjoner av professor-veileder til sentrum
- Funksjoner av veilederen i bedriften
- Planleggingen av profesjonelle praksis
- Evalueringen og overvåking av profesjonelle praksis

Sist oppdatert sep. 2011

Om skolen

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sc ... Les mer

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sciences.Since 2000 the same group of professionals who originally founded the firm, still develops interventions in our specialization fields (local development, social mediation, international cooperation, socio-cultural animation, relaxation and free time, education, new fields of employment, social intervention). Minimér