Oversikt

Varighet: 2 år

Start av programmet: april / oktober

Tilstedeværelsesmodus: Online

Hva er utfordringene for muslimske minoritetssamfunn og deres vertssamfunn? Hva er debattene rundt stedet for religiøse minoriteter i verdslige samfunn?

Nylige politiske skift i muslimske flertallland har satt muslimske minoriteter i fokus og påvirket deres forhold til vertssamfunnene. Dette programmet gir deg mulighet til å vurdere muslimske minoritetssamfunn relativt, både i vestlige og ikke-vestlige sammenhenger.

Du vil utforske varianter av religiøse tolkninger og praksis som har resultert i problemer og utfordringer som oppstår unikt innen forskjellige muslimske minoritetssamfunn og de sentrale temaene for:

 • etnisitet
 • Kjønn
 • islamofobi
 • Lov
 • Historie
 • Sivile samfunn

Programmet er svært tverrfaglig og tilbyr en fleksibel kombinasjon av modulvalg, inkludert lov, historie, internasjonale relasjoner og diplomati. Du vil få ekspertisen til å evaluere materialer fra forskjellige kilder som media, regjeringsrapporter og juridiske dokumenter samt akademisk forskning.

Du vil skaffe deg de ferdighetene du trenger for å jobbe i et bredt spekter av yrker som krever forståelse for interkulturelle relasjoner og politikk på både lokalt og nasjonalt nivå.

Programmet tilbys av Institutt for religioner og filosofier og leveres av Senter for internasjonale studier og diplomati (CISD).

Struktur

Studentene tar fire moduler (bestående av en kjerne og tre valgfag) over to år og skrive en avhandling

Kjernemoduler:

 • Muslimske minoriteter i en global sammenheng
 • Dissertation

Valgfrie moduler:

 • Introduksjon til islam
 • Muslimske minoriteter og staten: historiske og moderne perspektiver
 • Islamsk lov i global sammenheng
 • Religioner og utvikling
 • Global offentlig politikk
 • Internasjonal sikkerhet
 • Strategiske studier
 • Politisk islam i Sør-Asia
 • Samtidig India, Stat, Samfunn og Politikk

undervisning

Virtual Learning Environment (VLE)

Dette programmet læres 100% online gjennom vår VLE. I VLE vil du ha tilgang til læringsmateriell og kursressurser når som helst slik at du kan passe dine studier rundt dine eksisterende forpliktelser. For hver modul vil studentene få tilgang til, gjennom både SOAS biblioteket og Universitetet i Londons nettbibliotek, alle nødvendige materialer fra en rekke aktuelle kilder.

En nøkkelkomponent av studentopplevelsen vil være peer to peer learning, med studenter innmeldt i diskusjonsfora.

evaluering

Hver modul vurderes av fem skriftlige elektroniske vurderinger ('e-tivities' *) bestående av 30% og ett 5000 ordoppgave som består av 70% av modulmerket. E-tivitetene gir formative og summative tilbakemeldinger til studenter som et middel til å overvåke deres fremgang og oppmuntre til områder der de kan forbedre seg.

Dissertation

Avhandlingen vurderes ved innlevering av en skriftlig avhandling på ikke mer enn 15 000 ord, unntatt bibliografien og vedleggene, som utgjør 85% av karakteren som er tildelt for modulen. De resterende 15% av modulmerket vil være basert på karakteren som er oppnådd for et 1500-ordsforskningsforslag.

* En "e-tivity" er et rammeverk for online, aktiv og interaktiv læring etter et format som klart viser elevene sin 'Formål'; "Oppgave" for hånden; bidraget eller svarstypen; og "Outcome" (Laks, G. (2002) E-tivities: Nøkkelen til aktiv nettbasert læring, New York og London: Routledge Falmer.)

Arbeid

Dette programmet gir en grundig grunnlegging i de historiske og moderne problemene som minoritetsmuslimske samfunn rundt om i verden står overfor. Det er viktig for enkeltpersoner som søker karrierer, med en islamsk spesialisering, i:

 • Internasjonalt media
 • utdanning
 • Forskning
 • Sosialt arbeid
 • Utvikling
 • Internasjonale relasjoner

2017 ENTRYKKRAV

Et minimum øvre andre klasse æresgrad grad (eller tilsvarende). Vi ønsker velkommen søknader fra akademisk sterke personer fra et bredt spekter av fagområder og bakgrunner. Kandidater med lavere klasse, men med grad-relevant arbeidserfaring kan vurderes.

Program undervist i:
Engelsk

Se 26 flere kurs fra SOAS University of London »

Dette kurset er Nettstudier
Startdato
Duration
2 år
Heltid studier
Pris
12,000 GBP
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sluttdato
april 1, 2021
Søknadsfrist
Startdato
Sluttdato
okt. 1, 2020
Søknadsfrist
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
okt. 1, 2020
Søknadsfrist
Sluttdato
april 1, 2021
Location
Søknadsfrist
Sluttdato