Kurs i helsetjenester (8 stp)

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Alle korte kurs starter hver måned online

Utfordringer i helsevesenets forventninger om levering av helse gir mandat for ledere og fagpersoner i helsevesenet til å tilegne seg kontekstspesifikke lederegenskaper. Et intensivt helsestyringskurs på heltid arrangeres to ganger hvert år for å gjøre det mulig for helsepersonell å tilegne seg ferdigheter fra erfarne fagpersoner. Kurset skal leveres ved bruk av to modeller basert på behovene til potensielle deltakere:

 • Advanced Health Care Management (12 uker, 10 studiepoeng): Foredrag skal holdes 3 dager i uken. To dager skal brukes til individuell lesing og gjennomføring av kursoppgaver.
 • Intensivt helsestyringskurs for profesjonelle (2 uker, 4 studiepoeng): Dette er en intensiv modell med forelesninger som holdes daglig.

På slutten av kurset forventes deltakerne å passe bedre inn i lederroller i sykehus, sykehjem, privat praksis, frivillige organisasjoner og frivillige helsepolitiske beslutninger. Modulene skal leveres som forelesninger, saksframstillinger og praktiske demonstrasjonsbesøk på utvalgte helsetjenester.

Hver årskull skal være begrenset til maksimalt 20 deltagere.

Utvalgskriterier: (CV)

IBSH 20191010-017" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135382_20191010-017.jpg" alt="IBSH 20191010-017" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Kursplan

 • Ledelsesevner for helsefagledere
 • Organisatorisk oppførsel
 • Avansert helsevesensledelse
 • Styring og forbedring av helsekvalitet
 • Emosjonell intelligens, empati og dyd i helsevesenet (pasientsentrert helsehjelp)
 • Etiske og juridiske spørsmål i helsevesenet
 • Økonomistyring
 • Human Resources planlegging og ledelse
 • Balansere forskning og pasientbehandling i sykehusinnstillinger
 • Prosjektledelse

IBSH Graduation 20191010-115-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135383_20191010-115-min.jpg" alt="IBSH Graduation 20191010-115-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

IBSH graduation 20191010-169-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135384_20191010-169-min.jpg" alt="IBSH graduation 20191010-169-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Sist oppdatert May 2020

Om skolen

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many othe ... Les mer

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many other business schools in that it has specifically designed its PhD-, Master- and Bachelor programs to challenge its students to become better business leaders. Minimér