certonline08

Kurset Målet er å kjenne reglene, teknikker og tradisjoner vedrørende den offisielle protokollen i referanselandene. Få en oversikt over den diplomatiske verden og dens protokoll samt organisering av møter og topper.

De spesifikke mål med kurset er:

 • Vet de viktigste referansestandarder for alle typer handling internasjonalt.
 • Å vite protokollen fra internasjonale organisasjoner.
 • Maste protokollen i de viktigste landene i sone referanse og seremoniell.
 • Maste protokollen for hvert av landene i EU, USA, Latin-amerikanske land, Afrika, Øst og arabiske land.
 • Å vite de forskjellige protokoller interrelate land innenfor en kontekst av internasjonalitet.
 • viden kjent protokoll og organisering av internasjonale møter og toppene i den offisielle og uoffisielle nivå.
 • Kjenne til ulike kulturelle og religiøse faktorer som påvirker internasjonale relasjoner og sin protokoll.

Varighet:

Kurset "Fundamentals of internasjonal diplomatisk protokoll og vil bli utviklet etter en metodikk for on-line opplæring, med en samlet varighet på 100 timer kan gjøres over to måneder fra tidspunktet for innmelding av elever i faget.

Kurset vil bli delt faglig i to blokker med innhold som vil bli gitt til følgende metode:

teoretisk

Studenten får, etter registrering, ulike tekster i digitalt format for studiet av teoretisk innhold, som du får tilgang ved tilpasset nøkkel som resten av opplæringsmateriell i den virtuelle campus av EIP www.aulaeip.com

praktisk opplæring

Gjennom den virtuelle campus, må studenten skal utføre visse oppgaver knyttet til teoretisk undervisning og på deres grad av kunnskap vil bli vurdert.

Også delta i fora med andre studenter sammen med fakultetet for å diskutere den nåværende protokoll og oppløsning av tvil.

Program

Fundamentals of International Protocol

Innhold:

 • Introduksjon til internasjonale organisasjoner
 • Struktur og institusjoner i Den europeiske union
 • Protokollen for Den europeiske union
 • FN
 • Protokollen fra FN
 • Organisasjonen av Atlanterhavspakten (NATO)
 • NATO-protokollen
 • Organisasjonen av amerikanske stater (OAS)
 • Protokollen fra OAS
 • britiske samveldet
 • Den afrikanske union
 • Den arabiske liga
Program undervist i:
 • Spansk

Se 7 flere kurs fra Escuela Internacional de Protocolo »

Dette kurset er Nettstudier
Startdato
Åpne påmelding
Duration
100 timer
Deltid
Pris
450 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist

Åpne påmelding

Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Location
Søknadsfrist
Sluttdato