Doktor i Business Administration (DBA)

Generelt

Programbeskrivelse

Programmål

Studenter som klarer å fullføre KWU DBA-utdanningsprogrammet, vil være rustet til å jobbe i ledende roller på toppnivå i et globalt forretningsmiljø.

  • KWU DBA-kandidater kan velge å forfølge karriereveier i ledelseskonsulting, bli entreprenører eller anvende ny kunnskap og kompetanse til fordel for de bedrifter og organisasjoner der de jobber.
  • Programkonsentrasjoner er tilgjengelige i Entrepreneurship and International Management.
  • Vellykket gjennomføring av KWU DBA-programmet gir også kandidater med legitimasjonene som kreves for å søke om mange undervisnings-, forsknings- og administrative stillinger som er tilgjengelige innen høyere utdanning.

Programkoncentrasjoner

entreprenørskap

Det er mer enn tjuefem millioner små bedrifter i USA. I følge Small Business Administration i USA genererer små bedrifter omtrent 50 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

Ny forskning publisert av International Trade Center (et fellesforetak i FN og Verdenshandelsorganisasjonen) fant at små og mellomstore bedrifter også spiller en viktig rolle i verdensøkonomien, og tegner seg for ca 70% av alle formelle arbeidsplasser verdensomspennende.

KWUs DBA med en konsentrasjon i entreprenørskap gjør det mulig for de som er interessert i undervisning og forskning å utvikle avanserte analytiske og forskningsmessige ferdigheter på dette viktige feltet.

Studenter interessert i spesialisering med konsentrasjon starter egne bedrifter vil få verdifulle praktiske ferdigheter og innsikt i finansiering av entreprenørskapsvirksomheter, entreprenørmarkedsføring, sosialt entreprenørskap og styring av innovasjon.

  • Internasjonal ledelse

S

Raskt transformasjon av forretningsmiljøet på grunn av globalisering og teknologi har resultert i behovet for at bedrifter skal bli mer smidige. Multinasjonale selskaper må være lydhør overfor de forandrede kravene til kunder i internasjonale markeder.

Å jobbe med en DBA i internasjonal ledelse gjør at KWU-studenter kan undersøke og anvende sin forståelse av hvordan tverkulturell kommunikasjon, internasjonal økonomi, e-handel, logistikk og forsyningskjeden, prosjektledelse og menneskelige ressurser påvirker suksessen til globale virksomheter.

Opptakskrav

Personer som ønsker opptak til KWUs DBA-program, må ha minst fem års yrkeserfaring, og har fullført en MBA eller mastergradsgrad i et forretningsmessig felt med et minimum GPA på 3,0.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

Key West University (KWU) is a 100% online university. The university was founded by a group of international business and education professionals with over 40 years of combined experience.

Key West University (KWU) is a 100% online university. The university was founded by a group of international business and education professionals with over 40 years of combined experience. Minimér
Jacksonville