Read the Official Description

Spesifikke læringsmål

Nyutdannede av graden kurset i energi må Engineering:

 • vet hvordan de skal bruke de metoder for matematikk og andre grunnleggende vitenskaper å tolke og beskrive Energy tekniske problemer;
 • kjenne til ulike metoder for ingeniørfagene generelt og de av Energy Engineering i detalj;
 • identifisere, formulere og finne en løsning på Energy Engineering problemer ved å bruke oppdaterte metoder og tilstrekkelige teknikker og verktøy;
 • vet hvordan å bruke teknikker og verktøy for design av komponenter, systemer og prosesser;
 • vet hvordan de skal utføre eksperimenter og analyser og tolke data;
 • forstå effekten av tekniske løsninger i det sosiale, fysiske-miljømessig sammenheng;
 • kjenner sin faglige og etikk ansvar;
 • kjenner virksomheten kontekst og kultur i sine økonomiske, ledelsesmessige og organisatoriske aspekter;
 • vet moderne sammenhenger;
 • har relasjonelle og decisional ferdigheter;
 • flytende snakke og skrive et av EUs språk, i tillegg til italiensk språk;
 • ha tilegnet seg de spesifikke ferdigheter til å oppdatere sin egen kunnskap.

Yrkesmessig og Professional Outlets

Fagfolk med denne jobben tittelen vanligvis jobber innen design, byggeledelse, og testing av enkeltkomponenter eller deler av maskiner og linjer for produksjon, overføring og distribusjon av energi, direkte instrumentelle målinger av tekniske parametre for planter og maskiner. De kan fungere som en profesjonell konsulent (junior industriell ingeniør), i industrien eller tjenesteytende næringer og i offentlig forvaltning.

De viktigste yrkesmessige og faglige områder hvor Energy Engineering nyutdannede kan få arbeid er:

 • kommunale serviceselskaper;
 • offentlige og private instanser som opererer i energiforsyningen sektoren;
 • produsenter av komponenter i elektriske og termisk systemer;
 • design firmaer i energifeltet;
 • bedrifter og sivile og industrielle organisasjoner som krever stillingen som energileder;
 • bedrifter og organisasjoner som er engasjert i konvertering av energi.

Bakgrunnskunnskap kravet om å få tilgang til grad kurset (Art. 6 DM 509/99) (potensiell vurdering) For å bli tatt opp til graden kurset i Energy Engineering det er nødvendig: en god kjennskap til logikk, matematikk, fysikk og kjemi levert av læringsprogrammer

<li>av videregående skole;</li> <li>evnen til å forklare tydelig og nøyaktig én tanke i skriftlig og muntlig form;</li> <li>evne til å bruke IT-teknologier;</li> <li>evner og motivasjon til å studere Engineering.</li>

Med henvisning til det første punktet, til tilstrekkelige tester bevise grunnleggende kunnskap kan sendes til alle studenter og spesielt til de som har videregående skole læreplan med blinde flekker i sin jording. Dersom vurderingen av den første jording ikke lykkes, kan studentene tas opp med en pedagogisk gjeld.

For å begrense pedagogiske gjeld, kan studiet Council forutse sette opp forberedende læringsaktiviteter som skal utføres før du tar testen. Slike aktiviteter kan utføres i samarbeid med videregående skoler på grunnlag av særavtaler.

Ferdigheter, evner og motivasjon er verifisert gjennom vurdering av den tidligere skolepensum eller med mulige og hensiktsmessige tester.

Avsluttende eksamen særegenheter

For å bli tatt opp til avsluttende eksamen må studentene positivt passere vurdering av deres læringsaktivitet. Den avsluttende eksamen kan bestå av:

 • en avhandling avhandling (på engelsk eller italiensk) om en av de temaene som er behandlet i løpet av graden kurset skrevet på en original måte, i henhold til læreren tilsyn og ved hjelp av en eller flere lærere, hvorav minst å være medlem av den grad selvfølgelig;
 • en skriftlig rapport fra laboratoriet prosjekt;
 • en rapport presentasjon om noen erfaringer i en periode med internship blant offentlige eller private myndigheter, institusjoner, bedrifter og administrasjoner, under ledelse av et internship veileder og av en lærer på graden kurset.

Evnen til å syntetisere og kvaliteten på presentasjonen i skriftlig og muntlig form vil bli tatt i betraktning, i tillegg til kvaliteten på arbeidet, for å evaluere de endelige prøver.

Program taught in:
Engelsk
Italiensk

See 5 more programs offered by eCampus University »

Dette kurset er Nettstudie
Startdato
Contact school
Duration
Kontakt skolen
Heltid studier
Deadline
By locations
By date
Startdato
Contact school
Sluttdato
Application deadline

Contact school

Location
Application deadline
Sluttdato