Read the Official Description

 • Varighet (år): 4
 • Kvalifikasjon tildelt: Bachelor i utdanning i grunnskole
 • Kvalifikasjonsnivå: 1. sikt (bachelorgrad)
 • Undervisningsspråk: gresk
 • Studieform: Fjernundervisning
 • Minimum Studiepoeng: 240

Profil av programmet

Hovedformålet med programmet er å forberede grunnlærere som skal lære barn mellom 6 og 12 år. Dette betyr at kandidatlæreren skal skaffe seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at han / hun kan organisere et læringsmiljø som vil opprettholde den kognitive utviklingen av barn så vel som deres sosiale, emosjonelle og moralske utvikling. Både kursinnhold og metodikk tar sikte på å danne en reflekterende lærer, en lærer som er i stand til å revurdere og evaluere sine / hans avgjørelser og har disposisjon og evne til korrigerende tiltak.

Karrieremuligheter

Nyutdannede fra grunnopplæringsprogrammet er ansatt i offentlig og privat grunnskole, enten som deltid eller heltids lærere. Andre valgmuligheter inkluderer ansettelse fra andre utdanningsinstitusjoner, barnehagorganisasjoner, forskningsinstitusjoner eller frivillige organisasjoner.

Tilgang til videre studier

Kandidater fra programmet kan bli godkjent til Second Cycle grader (Master's Degree).

evaluering

Kursets vurdering består vanligvis av en omfattende avsluttende eksamen og kontinuerlig vurdering. Kontinuerlig vurdering kan blant annet omfatte midterms, prosjekter og deltakelse i klassen. Brevkarakterer beregnes ut fra vekten av sluttprøven og den kontinuerlige vurderingen og de faktiske numeriske karakterene som er oppnådd i disse to bedømmelseskomponentene. Basert på kurskarakterene beregnes studentets semesterpoeng gjennomsnitt (GPA) og kumulativ poeng gjennomsnitt (CPA).

Avgangskrav

Studenten må fullføre 240 studiepoeng og alle programkrav. Det kreves et minimum kumulativt karakterpoeng gjennomsnitt (CPA) på 2,0. Således, selv om en 'D' er en PASS-klasse, for å oppnå en CPA på 2,0 er en gjennomsnittlig karakter på 'C' nødvendig.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av studiet vil studenten kunne:

 1. Identifiser skolens rolle i det moderne samfunn og spesielt sitt oppdrag for å fremme demokratiske verdier, samarbeid og gjensidig forståelse, interkulturalisme og aktivt medborgerskap.
 2. Forhold de grunnleggende konseptene og prinsippene for utdannelsesvitenskap og til den faktiske lærerøvelsen.
 3. Gjennomgå grunnlaget for pedagogisk teori og praksis, gjennom historiske, filosofiske, psykologiske og sosiologiske tilnærminger.
 4. Identifiser og bruk de nødvendige læringsevner for effektiv planlegging og undervisning.
 5. Identifiser og bruk undervisningskompetanse som vil gjøre det lettere for elevernes kritiske tenkning, aktiv læring og kreativitet.
 6. Utvikle og implementere kompetanse og holdninger til forskningskunnskap og livslang læring.
 7. Fungerer som agenter for sosial endring og forbedring innen utdanningsinstitusjonene de skal jobbe med.
Program taught in:
Gresk
University of Nicosia

See 27 more programs offered by University of Nicosia »

Last updated November 22, 2018
Dette kurset er Nettstudie
Startdato
Sept. 2019
Duration
4 år
Deltid
Heltid studier
Pris
8,940 EUR
Deadline
Contact school
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Contact school
Application deadline
Contact school

Sept. 2019

Location
Application deadline
Contact school
Sluttdato
Contact school