Avansert konflikttransformasjon

Generelt

Programbeskrivelse

Oversikt

Dette kurset tar for seg mellommenneskelige konflikter, årsaker, mestringsstrategier og konfliktløsning fra et sosialpsykologisk synspunkt.

Mål

Målene for dette kurset er:

1. Få innsikt i potensielle årsaker til mellommenneskelige konflikter.

2. Få innsikt i konflikter i organisasjoner og vurdere de medvirkende faktorene.

3. Analyse av konflikter og å kunne presentere mulige løsninger.

Innhold del en

Første del av kurset vil omhandle potensielle årsaker til mellommenneskelige konflikter, tiltrekning og relasjoner, med utvikling av sosiale tilknytninger. Holdningsdannelse og atferd vil bli studert for å bedre forstå innflytelsen av gruppemedlemskap så vel som prosesser med sosial innflytelse: Samsvar, samsvar og lydighet. Videre vil fiendtlig intergruppeatferd som fordommer, stereotyper, diskriminering og aggresjon bli diskutert sammen med menneskehetens røde tråd som altruisme og andre former for prososial atferd. Begreper om moral og konkurranse, rettferdighet og samarbeid vil også bli utdypet.

Innhold del to

Den andre delen av kurset vil ta hensyn til mellommenneskelige konflikter direkte, se på potensielle årsaker, mestringsstrategier og perspektiver på konfliktløsning i organisasjoner. Forhold og konflikter på arbeidsplassen og organisasjonskraft vil bli diskutert med tanke på politikk og kjønnsfaktorer. Kulturkonflikter i et tverrkulturelt perspektiv vil også bli diskutert sammen med forestillinger om rettferdighet og forsoning.

Sist oppdatert jan. 2021

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. ... Les mer

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. Our inter-disciplinary courses are designed to cover issues pertaining to peace and development studies. Minimér
Grenzach-Wyhlen