Det tar sikte på å øke bevisstheten om prosesser som er involvert i mediators gjenforhandlingsaspekter av meningsdannelse mellom språk.

Et sett av sosio-kulturelle fenomener som manifesteres gjennom språket dukker opp, i prosessen med meningoverføring, som bredder perspektivet av hva som kan være på spill i oversettelsespraksis.

Profesjonelle oversettelseskontekster som bedriftsannonsering, media, reiselivsreklame, oversettelse i akademiske og audiovisuelle sammenhenger gir tilfeller av skift som skal øke hensiktsmessigheten i et målsspråk med sikte på å berikke praktikernes oppfatning av interkulturell variasjon og fremheve dens betydning.

Kurset trekker på engelsk-gresk språkpar.

Alle greske tekstfragmenter er tilbake-oversatt til engelsk, for internasjonale publikum.

Program undervist i:
  • Engelsk
  • Gresk

Se 26 flere kurs fra E-Learning University of Athens »

Dette kurset er Nettstudier
Startdato
Duration
6 uker
Pris
350 EUR
Deadline
Etter sted
Etter dato