1,5 år I MSc Cyber Psychology (online kommunikasjon)

Generelt

Programbeskrivelse

Vitenskapelig grunnlag for erfarne fagpersoner | uten en første universitetsgrad

Det innovative masterstudiet fokuserer på en mangfoldig læreplan for psykologiske emner satt i et cybermiljø. Det akademiske grunnlaget gjør det mulig for våre nyutdannede å forstå og skape den siste utviklingen innen sitt fagfelt, med fokus på cyber-verdenen. Innholdet dekker et bredt spekter av aspekter, for eksempel politisk, yrkesmessig og klinisk syn på psykologi i online kommunikasjon.

Utvikling av nøkkelkompetanser | Mastergrad gjennom fjernundervisning

Studentene vil kunne starte eller bygge videre på sitt valgte yrke gjennom en forståelse av Cyber Psychology of Online Kommunikasjon, og derfor kunne møte fremtidige utfordringer og endringer angående deres arbeidslinje. Fjernundervisningsformatet trener dem i online kommunikasjon og i virtuelle team - derav vil innholdet og metodene i kurset overlappe hverandre.

Fremtidens trender og forskningstema | Cyber Psychology of Online Communication

Å undersøke og håndtere oppdaterte fremskritt i emnet gir kandidatene muligheten til å forutse kommende trender på sin egen arbeidsplass. En forståelse av den endrede verdenen av online atferd oppnådd gjennom dette programmet vil gjøre det mulig for studentene å stille spørsmål ved eksisterende atferd og praksis og hjelpe til med å erstatte dem med tilpassede som passer for fremtiden.

128161_05.jpg

For hvem har dette masterprogrammet blitt designet?

Masterprogrammet er et anvendt tilbud, ment for alle de som ønsker å få en orientering mot en tverrfaglig og moderne tilnærming til å forstå online kommunikasjon fra et utpreget psykologisk perspektiv. Det forventes at mange av de potensielle studentene vil ha en interesse og profesjonell tilbakelevering, til å begynne med, og dette masterstudiet vil gjøre dem i stand til å utforme veien videre på en mer anvendt og flerfaglig måte.

Læringskonsept for fjernundervisningsprogrammet

Høy praktisk relevans | Innovativ fjernundervisning Individuell og kompetent studentstøtte | Ingen fysisk tilstedeværelse

Læringsbegrepet MSc Cyber Psychology of Online Communication er preget av en høy grad av relevans for evidensbasert innhold så vel som innovative undervisnings- og læringsmetoder. Utformingen som et rent fjernundervisningskurs betyr optimal orientering mot målgruppens behov.

Kombinasjonen av guidet selvstudium, individuell studentstøtte og e-læringsenheter gir studentene muligheten til å lære uavhengig av tid og sted, orientert etter egne faglige krav og behov.

Bruk av moderne e-læringskomponenter garanterer studentene interaktiv læring samt tydelig presentasjon og diskusjon av abstrakt innhold. Interaktive webinarer og diskusjoner i virtuelt rom fremmer integrering av teoretiske prinsipper og metoder i profesjonell praksis. Bruken av en virtuell opplæring i form av en online læringsplattform muliggjør fleksibel og nettverkslignende kunnskapsoverføring, som kan være optimalt variert og tilpasset i henhold til individuelle læringsbehov og fremdrift.

Tilveiebringelse av innspillinger av alle interaktive live-tilbud som webinarer eller nettbaserte forelesninger samt alt læringsmateriell i elektronisk form letter kunnskapsstyring og asynkron læring for studenter i en læringsgruppe med forskjellige faglige forhold og frihet. I tillegg betyr dette enklere og tids- og stedsuavhengig dokumentasjon og repetisjon av undervisningsinnhold.

128163_07.jpg

Hovedprogramfokus

Innholdet og strukturen i masterstudiet støtter en praksisorientert forståelse av Cyber Psychology of Online Communication. Programmet dekker et bredt omfang av sammenkoblede applikasjonsfelt innen psykologi og kommunikasjon i nettområdet, mens de kritisk utfordrer dem. Siden feltet er relativt nytt, blir mangelen på politikk, etikk og beste praksis gjort til et diskusjonsemne og gjør det mulig for studentene å stille spørsmål ved eksisterende praksis og lage løsninger i et trendsettende fag. Variasjonen av modulene og vitenskapelige metoder som læres vil gjøre det mulig for hver student å arbeide med en individuell masteroppgave som dekker personlige interesser.

Ved å studere Cyber Psychology of Online Kommunikasjon vil hver student utvikle en forståelse av de psykologiske teoriene og deres anvendelse i en virtuell så vel som den virkelige verden, som i fremtiden vil ha en stadig sterkere overlapping.

Fokusområder

Innholdet i det 1,5 år masterstudiet er basert på følgende tolv fokuspunkter:

 • Introduksjon til cyberpsykologi og personlighet i cyberspace
  • Grunnleggende om psykologisk vitenskapelig arbeid (f.eks. APA-retningslinjer, litteraturforskning)
  • Internett, historie, leseferdighet og dynamikk
  • Grunnleggende om menneskelig atferd
  • Grunnleggende om nettleserom og menneskelig atferd
  • Personlighet på nettet
  • Identitet og kommunikasjon: Virkelighet mot virtuell
  • Online atferd og mellommenneskelige forhold
 • Sosiale medier, nettverk
 • Former for sosiale medier
 • Sosial kommunikasjon i nettområdet
 • Kommunikasjon og samhandling: Virkelighet mot virtuell
 • Psykososiale egenskaper ved å kommunisere i virtuelle grupper
 • Samarbeid online
 • Grunnleggende om virtuell og utvidet virkelighet
 • Online Business Psychology
 • Stor Data
 • Nye arbeidsmiljøer: Trender
 • Samhandling av firmaer
 • Forbrukerens trivsel
 • Forbrukerens personvern
 • Stor Data
 • Digital annonsering
 • Online kommunikasjon, support, rådgivning
 • Avhengighetsskapende atferd
 • Sosial isolasjon på nettet
 • Selvpresentasjon på nettet
 • E-terapi tilnærminger
 • E-coaching tilnærminger
 • E-rådgivning tilnærminger
 • Barn og tenåringers bruk av online kommunikasjon og media
 • Barn som samhandler med internett
 • Språkutvikling i en nettutvikling
 • kognitiv
 • Etikk for foreldreskap og foresatte hos unge voksne
 • Kommunikasjon med kunstig intelligens (AI)
 • Hva er AI og hva er mulige trender i AI?
 • Menneske-datamaskin interaksjon
 • Følelser i samspill mellom mennesker og datamaskiner
 • Menneskelig oppførsel i maskiner og dens virkning på mennesker
 • Etikk for samhandling med AI
 • Intime forhold til maskiner
 • Psychology of Online Gaming and Multiplayer Platforms / Psychology of Virtual Gaming
 • Klassifisering av videospill
 • Seriøse spill
 • Psykologi i spilldesign: Teorier og anvendelse
 • Effekter av videospill på mental og fysisk helse
 • Bruk av videospill til (kognitive) treningsformål
 • E-politikk, etikk
 • Digitale fotavtrykk
 • E-deltakelse i politikk
 • Politisk kontroll av nettområdet: Bots, propaganda og cyberspace governance
 • Organisatorisk kontroll av nettområdet: Samfunnsansvar
 • Juridiske og formelle etiske retningslinjer
 • Demokrati og toleranse i nettområdet
 • The Dark Web - Cybercrime and Deviance
 • Overflate, dypt og mørkt nett
 • Internett av ting
 • Teorier og former for nettkriminalitet
 • Analogier av nettkriminalitet og kriminalitet i den virkelige verden
 • Bekjempelse av nettkriminalitet: Juridiske, etiske og praktiske hensyn
 • trender
 • Forskningsmetoder
 • Gratis utvalg av et av programmets emner
 • Akademisk og uavhengig forskning om dette emnet
 • Kvalitativ innholdsanalyse i følge Mayring
 • Design av en retningslinje for intervju for formålet med ekspertintervjuer
 • Forplikt deg til en struktur og et format av en masteroppgave
 • Opprettelse av en skriftlig eksponering
 • Masteroppgave
 • Akademisk og uavhengig forskning angående emnet
 • Planlegging og gjennomføring av ekspertintervjuer (3 x 30 minutter)
 • Evaluering ved å bruke kvalitativ innholdsanalyse i henhold til Mayring
 • Skrive masteroppgaven som overholder akademiske psykologiske standarder
 • Mesterlig muntlig eksamen
 • Presentasjon av egen masteroppgave

Treningsfokus for masterstudiet "MSc Cyber Psychology of Online Communication"

128166_pitaki02.png

128165_04.jpg

Opptakskrav

Første grad (minst bachelor) fra et anerkjent tysk eller sammenlignbart annet utenlandsk universitet og minst ett års arbeidserfaring

eller

tilsvarer den første universitetsgraden som en fullført, kvalifisert yrkesopplæring og minst seks års relevant yrkeserfaring (hvorav minst ett år må ha leder- eller prosjektledelseserfaring).

I tillegg er følgende tilleggskvalifikasjoner velkomne:

Kunnskap innen psykologi (f.eks. Klinisk psykologi, sosialpsykologi, bedriftspsykologi), nettrelaterte yrker (f.eks. IT, online annonsering) og andre yrker som er i kontakt med cyberspace eller psykologi.

Alle de interesserte, enten med eller uten en første grad, vil ha en 20-minutters telefonsamtale for å sjekke egnetheten til dette masterstudiet.

Engelsk Språkkrav

Sertifiserte minstekrav for opplæringskurs: Studentene skal fremskaffe bevis på engelskkunnskaper demonstrert av:

 • nivå 3 kommunikasjonsnøkkelferdighetsenhet, eller
 • IELTS-test ved bånd 6.0 eller over med en minimumsscore på 5,5 i hver komponent, eller
 • Pearson PTE på 53 eller mer i hver komponent av testen, eller tilsvarende, eller
 • et pass i universitetets engelskspråklige prøve, eller
 • TOEFL-kvalifisering engelsk B1, eller
 • bare for internasjonale studenter: tilsvarende som bedømt av den autoriserte opptaksoffiseren i samsvar med råd fra Universitetets internasjonale kontor

Søkere bosatt utenfor Storbritannia, som engelsk ikke er morsmål for, skal normalt ha oppnådd den obligatoriske kvalifikasjonen i engelsk ikke mer enn to år før innreise.

Utvalgsprosess

Utvelgelsesprosessen er basert på rekkefølgen søknader blir mottatt under hensyntagen til kvalitative kriterier og resultatet av telefonintervjuet.

Sist oppdatert jan. 2020

Om skolen

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... Les mer

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Minimér